Warning: mkdir(): Permission denied in /home/tywrfekp/domains/kreoplaneta.com/public_html/wp-content/plugins/fooevents/class-fooevents.php on line 436

FooEvents failed to create the directory /home/mpiserwi/domains/kreoplaneta.com/private_html/wp-content/uploads/fooevents/ics/ please manually create this directory on your server.

Polityka Prywatności | KREOplaneta naj... miejsce dla twojego dziecka.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest KREOPLANETA z siedzibą w
  64-115 Święciechowa, ul. Anny Walentynowicz 24
  adres placówki: 64-115 Święciechowa ul. Wolności 6
  Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem https://kreoplaneta.com
  https://kreoplaneta.com zwany dalej sklepem internetowym.
  Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie
  fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka
  szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy
  oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej
  technologii. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług
  określonych REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTORNICZNĄ ZA POMOCĄ
  PORTALU jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją
  niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.
  Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca
  sklep internetowy lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie sklepu
  internetowego. Osoby, które dokonują rejestracji w sklepie internetowym, proszone są o
  podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi
  Użytkownik sklepu internetowego (Usługobiorca/y) może podać dodatkowe dane, wyrażając
  tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.
  Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i
  organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do
  baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
  Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom
  nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
  przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  Osoby odwiedzające mogą przeglądać sklep internetowy po uprzedniej rejestracji oraz
  podaniu danych osobowych.
  Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  A. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Portalu (na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  B. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art.
  6 ust. 1 lit. c RODO);
  C. analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności

Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i
świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
D. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); E. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Aktywność Użytkownika w sklepie internetowym,
w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane
w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator
przetwarza je również w celach technicznych – w szczególności, dane mogą być
tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i
poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z
wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych,
wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. Czas
przetwarzania danych osobowych

 1. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania
  zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
  sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną
  przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie
  jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
  nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego
  przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane
  lub anonimizowane.
  Odbiorcy danych
 3. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym
  podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę
  systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności,
  podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.
 4. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także
  udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów
  marketingowych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
  międzynarodowej. Polityka Cookies
 6. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
  informacji zawartych w plikach cookies.
 7. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki
  cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator KREOPLANETA z siedzibą w
  64-115 Święciechowa, ul. Anny Walentynowicz 24
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  A. dostosowania zawartości stron internetowych sklepu internetowego do preferencji
  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności
  pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika sklepu intertnetowego i
  odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
  potrzeb;
  B. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy sklepu
  internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
  struktury i zawartości
  C. utrzymanie sesji Użytkownika sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
  Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać
  loginu i hasła;
 3. W ramach sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
  cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”
  są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
  oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
  cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  A. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
  sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
  wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu internetowego;
  B. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu internetowego;
  C. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
  korzystania ze stron internetowych sklepu internetowego;
  D. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
  Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie

wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
E. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
  (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
  urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym
  czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
  zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
  plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
  każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika sklepu internetowego.
  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
  w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator sklepu internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies
  mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych
  sklepu internetowego.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu
  internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z
  operatorem sklepu internetowego reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
  http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
  internetowej. USUWANIE I ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
 5. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w
  ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony
  prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie.
  Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną
  funkcjonalność korzystania z sklepu internetowego. W celu zarządzania ustawieniami
  cookies jak również ich usunięcia wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,
  której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami na każdym urządzeniu, z którego
  odwiedzono stronę w domenie https:/kreoplaneta.com : Internet Explorer Chrome Safari
  Firefox Edge Opera Urządzenia mobilne: Android Safari Windows Phone Blackberry
  Uprawnienia Użytkownika
 6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii,
  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na

podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu
marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika
  posiadającego konto w Portalu również przez umożliwienie mu edytowania danych w
  sekcji „Moje konto” Użytkownikowi posiadającemu konto w sklepu internetowego
  przysługuje prawo do jego usunięcia.
 2. W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem „Rezygnacja z konta”
  na adres: biuro@kreoplaneta.com Wiadomość musi być przesłana z adresu
  mailowego,
  który jest przypisany do konta, które ma być usunięte. Rezygnacja z konta nie jest
  równoznaczna z usunięciem danych osobowych.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
  lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą,
  może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie
  pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora
  lub bezpośrednio do Inspektora ochrony danych.
 5. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie.
  W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i
  jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
 6. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować
  osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do
  wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 7. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W
  razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje
  wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 8. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w
  przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany
  przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania
  informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).
  Dane kontaktowe Administratora
 9. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail
  biuro@kreoplaneta.com lub

adres korespondencyjny 64-115 Świeciechowa, ul. Anny Walentynowicz 24 Zasady
zmiany w Polityce prywatności

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.